foto’s Beekmanschool

L.W. Beekmanschool, Rijksmonument.
Met basisschool, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en creche
Ontwerp: de 2 Snoeken