nieuwbouw utilitair

kantoor met bedrijfshal te ’s Hertogenbosch
Ontwerp: de 2 Snoeken

uitbreiding gemeentehuis Gemert
ontwerp: de 2 Snoeken

uitbreiding Gemeentehuis Landerd    ontwerp: de 2 Snoeken