Projecten

Aan de meeste van de hieronder staande projecten heb ik gewerkt in dienst bij architectenbureau De Twee Snoeken.

Van deze projecten was ik de projectleider voor het architectenbureau en tevens bestekschrijver. Voor enkele projecten heb ik ook directie gevoerd.